+994 12 5646999
zekakurslar@gmail.com

 

ZƏKA KURSLARI - TƏKMİLLƏŞDİRMƏ ŞAGİRDLƏRİNİN TƏDBİRİ

Zəka Kurslarının Təkmilləşdirmə şagirdləri 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni ilin gəlişi münasibətilə əyləncəli tədbir keçirmişdir. Tədbirdən görüntüləri Sizə təqdim edirik.

3 yanvar 2019