+994 12 5646999
zekakurslar@gmail.com

 

ZƏKA KURSLARI - İBTİDAİ SİNİF SINAQ 4 VƏ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4 MÜKAFATLANDIRMA

Zəka Kurslarında İBTİDAİ SİNİF SINAQ 4 və TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 4 imtahanlarımızda yüksək nəticə göstərən şagirdlərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.

24 fevral 2018