+994 12 5646999
zekakurslar@gmail.com

 

ZƏKA KURSLARI - İBTİDAİ SİNİF SINAQ 3 VƏ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 3 MÜKAFATLANDIRMA

Zəka Kurslarında İBTİDAİ SİNİF SINAQ 3 və TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 3 imtahanlarımızda yüksək nəticə göstərən şagirdlərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.

19 yanvar 2018