+994 12 5646999
zekakurslar@gmail.com

 

ZƏKA KURSLARI - İBTİDAİ SİNİF SINAQ 2 VƏ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 2 MÜKAFATLANDIRMA

Zəka Kurslarında İBTİDAİ SİNİF SINAQ 2 və TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 2 imtahanlarımızda yüksək nəticə göstərən şagirdlərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.

20 dekabr 2017