+994 12 5646999
zekakurslar@gmail.com

 

ZƏKA KURSLARI - İBTİDAİ SİNİF SINAQ 1 VƏ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 1 MÜKAFATLANDIRMA

Zəka Kurslarında İBTİDAİ SİNİF SINAQ 1 və TƏKMİLLƏŞDİRMƏ SINAQ 1 imtahanlarımızda yüksək nəticə göstərən şagirdlərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.

11 noyabr 2018